Послуги

1. Узгодження та виявлення неточностей між різними дисциплінами проєкту

Послуги з узгодження мають на меті гарантувати, що в конструкції будівлі не буде жодних вад, і що між компонентами архітектурної, будівельної та суміжних (механічної, електричної, водопровідно-каналізаційної) частин проєкту не буде жодних невідповідностей.

 

ПОСЛУГИ З УЗГОДЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ

Наша компанія надає відпрацьовані та узгоджені 3D BIM-моделі, в яких усунуто конфліктні позиції між механічними системами й електричними, водопровідно-каналізаційними, архітектурними й конструкційними рішеннями, — таким чином, потреби з внесення змін до механічної частини проєкту будуть мінімальними.

 

ПОСЛУГИ З УЗГОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЧАСТИНИ

Наша компанія надає відпрацьовані й узгоджені 3D BIM-моделі, в яких усунуто конфліктні позиції між електричними системами та механічними, водопровідно-каналізаційними, архітектурними та конструкційними рішеннями, — таким чином, потреби з внесення змін до електричної частини проєкту будуть мінімальними.

 

ПОСЛУГИ З УЗГОДЖЕННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ

Наша компанія надає відпрацьовані та узгоджені 3D BIM-моделі, в яких усунуто конфліктні позиції між водопровідно-каналізаційними системами та механічними, електричними, архітектурними та конструкційними рішеннями, — таким чином, потреби з внесення змін до водопровідно-каналізаційної частини проєкту будуть мінімальними.

2. Перехід від 2D-моделі до 3D, 4D, 5D, 6D-моделі

Послуги з перенесення PDF/CAD-матеріалів до BIM-моделі полягають у створенні BIM-моделей (архітектурних, конструкційних, протипожежних рішень, суміжних систем) на основі документації у форматі PDF, креслень від руки, зображень чи файлів 2D/3D-креслень у САD (у форматах DWG, DXF, DNG).

Наповнення моделі інформацією для створення 4D, 5D, 6D інформаційних моделей. 4D — планування; 5D — кошторисні розрахунки; 6D — керування сталим розвитком об’єкта.

 

ПОСЛУГИ З ПЛАНУВАННЯ НА ОСНОВІ 4D-МОДЕЛІ ДЛЯ BIM

Послуги з планування на основі 4D-моделі для BIM є подальшим розвитком 3D-моделі з введенням на додачу до трьох вимірів ще й складової часу.

Наше 4D моделювання допомагає всім учасникам проєкту, зокрема архітекторам, підрядникам, проєктувальникам і власникам, візуалізувати всю послідовність подій та отримати уявлення про хід будівельних робіт впродовж всього життєвого циклу проєкту. Це дає нашим замовникам змогу приймати найдоцільніші рішення на етапах проєктування.

Це дає нашим замовникам змогу приймати найдоцільніші рішення на етапах проектування.

 

МОНІТОРИНГ І СИМУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА НА ОСНОВІ 4D-МОДЕЛІ

Ми пропонуємо нашим замовникам всеосяжний моніторинг проєкту на стадії його реалізації, в результаті чого вони отримують відомості про його актуальний стан, затримки та потенційні варіанти надолуження термінів.

Загальновідомо, що послуги з BIM-моделювання надають архітекторам і будівельникам певні переваги, як-от аналіз будівельної технологічності, краще узгодження частин, кількісні оцінки, кошторисні розрахунки тощо. А 4D інформаційна модель додає ще одну рису до BIM-моделі — чітке розуміння графіку реалізації проєкту. В основі 4D-моделі лежить 3D-модель, до якої було додано четвертий вимір — час, тобто графік реалізації. Завдяки неперервному розвитку технологій та виникненню методології BIM — інформаційного моделювання будівель — 4D-моделювання нині є загальноприйнятою в проєктних організаціях практикою.

Моніторинг прогресу проєкту за 4D-моделлю має ключове значення у плануванні проєкту, оскільки це дає такі важливі відомості, як дата початку та завершення реалізації кожного компонента, а також його критичність. 4D-модель допомагає проєктній групі розуміти найдрібніші деталі. Оскільки вона візуалізує спорудження будівлі на різних етапах його реалізації, проєктна група може розглянути різні варіанти та вибрати з них той, який найкраще підходить для поточної стадії проєкту.

Переваги 4D BIM-моделей можна поділити на матеріальні та нематеріальні. Тоді як матеріальні переваги полягають у виявленні конфліктів, скороченні кількості скарг, усуненні ризиків, підвищенні продуктивності та заощадженні коштів, нематеріальні переваги — це краща комунікація між різними відділами та візуалізація проєктних параметрів для власників будівель і зацікавлених сторін.

Моніторинг прогресу за 4D BIM-моделлю дає змогу відстежувати процес реалізації проєкту, тим самим даючи власнику та учасникам проєкту краще розуміння графіка робіт.

Завдяки моніторингу прогресу за 4D BIM-моделлю ми можемо виявляти та усувати конфлікти у просторі та на робочих місцях з випередженням процесу будівництва. Цей метод передає інформацію, демонструє просторову модель складного проекту і допомагає у проведенні додаткових аналізів.

Моніторинг прогресу за 4D BIM-моделлю також має цінність для маркетингу та зв’язків з громадськістю.

Він дає змогу визначати проблеми з графіком, порядком і стадіями робіт.

Він також дає власнику та проектній групі можливість легко візуалізувати часові обмеження.

Основною перевагою моніторингу прогресу за 4D BIM-моделлю є підвищення продуктивності через скорочення відходів на будівельних майданчиках.

 

КЕРУВАННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ ТА МОНІТОРИНГ ВИТРАТ НА ОСНОВІ 5D-МОДЕЛІ

Точна оцінка вартості відіграє ключову роль у проєктах будівництва, оскільки визначає обсяг фінансування та умови тендера для проєкту.

Будівельна галузь залежить від методів BIM, які використовуються для документування всієї інформації, необхідної для проєкту будівництва.

На основі кількісних параметрів BIM-моделі та планування за 4D BIM-моделлю ми відстежуємо фактичні витрати та плани закупівлі будівельних матеріалів під час стадії будівництва — це вже по суті 5D BIM-послуги.

Ми пропонуємо BIM-послуги на основі 5D-моделі архітекторам, будівельникам, проєктувальникам, операторам, виробникам, субпідрядникам та постачальникам матеріалів.

3. BIM-послуги з архітектурних рішень

«Урбаністика Хаб» пропонує спектр BIM-послуг з архітектурного моделювання, що допомагають замовникам отримувати краще уявлення про проєкт до того, як він перейде у стадію будівництва.

Наша команда досвідчених інженерів може створити інтегровану архітектурно-будівельну модель споруди у повній відповідності до стандартів та вимог замовника. Ми надаємо BIM-послуги з архітектурного моделювання з можливістю їхньої адаптації до вимог наших замовників, напряму спілкуючись з їхніми командами та допомагаючи їм у перевірці моделі на відповідність різним вимогам. По суті наші замовники отримують високоякісні послуги з архітектурного проєктування за дуже конкурентну ціну.

На основі ваших 2D креслень ми можемо створити ідеальну кінцеву 3D модель будівлі або споруди з точною геометрією. Також ми можемо працювати з вашими кресленнями чи ескізами від руки з вказанням розмірів.

Наш архітектурний досвід загалом охоплює такі сфери:

 

Житлові, комерційні та медичні будівлі:

 • – Загальні архітектурні плани
 • – Фасади та розрізи споруд
 • – Висотні позначки та розрізи конструкцій
 • – Вузли дверних та віконних отворів
 • – Плани водопроводів і каналізації
 • – Виконавчі креслення
 • – Висотні позначки та розрізи для архітектурних рішень
 • – Плани інверсійної покрівлі
 • – Плани фундаментів

 

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЗАМОВНИКІВ:

 • Зменшення ризиків
 • Зменшення кількості змін до проєкту
 • Оптимізація графіка робіт
 • Стиснення графіка робіт
 • Покращення якості проєктування
 • Ефективна передача об’єкта

 

Інтер’єри:

 • Плани конструкційних елементів підлог і даху
 • Перетини будівельних конструкцій
 • Дизайн і план інтер’єру
 • Дизайн і план фасаду
 • План меблювання

4. BIM-послуги з конструктивних рішень

Наша компанія надає комплексні BIM-послуги з будівельних рішень. Наші BIM-моделі надають основну інформацію та дані для аналізу проєкту. Найвищі якість та економічна ефективність можуть розширити можливості ваших спеціалістів.

Ми готуємо точні 3D-моделі для всієї споруди на основі архітектурних креслень, в тому числі моделі та деталювання арматури, детальні креслення балок, колон, вузлів, перекладин, сходів, перемичок, елементів даху, опорних елементів, несучих плит, каркасів та опор стінових перегородок, а також перевірку робочих креслень. Також ми пропонуємо розширені функції проєктування та аналізу. Детальний аналіз дає змогу забезпечити доцільне заощадження коштів і безпечність споруди.

Наші BIM-послуги з конструктивних рішень охоплюють інженерне проєктування і моделювання конструкцій всіх видів (сталевих, композитних, залізобетонних, з попереднім і подальшим напруженням, цегляних чи блокових), навантажень на них (сейсмічних, вітрових), металоконструкцій (балок та колон) і з’єднань (опорних плит і болтів), а також аналіз (нерозрізних балок та рухомих навантажень). Наші послуги дають замовникам змогу візуалізувати структуру проєкту, синхронізувати зміни в проєкті та в деталізованих моделях, а також створювати узгоджені проєкти на базі моделей.

 

ПОСЛУГИ BIM-ПРОЄКТУВАННЯ:
 • Аналіз будівельних рішень
 • Проєктування конструкцій
 • Побудова 3D-моделі
 • Проєктування металоконструкцій
 • Деталювання металоконструкцій
 • Створення 3D, 4D і 5D інформаційних моделей
 • Розробка високоякісної проєктної документації
 • Виявлення конфліктів між конструкціями та їх усунення
 • Створення шаблонів та параметричних бібліотек
 • Точні кількісні та кошторисні розрахунки

5. BIM-послуги MEP

BIM-послуги для суміжних розділів (MEP — mechanical, electrical, plumbing) проєкту являють собою процес розробки насичених даними складних 3D BIM-моделей механічної, електричної, водопровідно-каналізаційної, протипожежної частин проєкту з внутрішнім узгодженням всіх робіт з іншими розділами проєкту для гарантування того, що отримана узгоджена модель не містить ані помилок, ані конфліктних позицій. Наші ключові BIM-послуги для MEP охоплюють узгодження, моделювання, креслення трубних вставок, випуск робочих креслень, деталювання. Наша група інженерів добре знається на міжнародних стандартах BIM для MEP і забезпечує, що послуги з інформаційного моделювання повністю відповідають очікуванням замовника, і їх буде надано якісно та вчасно.

Ми здійснюємо загальне узгодження BIM-моделі для MEP, куди входять всі суміжні частини проєкту: водопровід і каналізація, кондиціонування та опалення, механічні та електричні системи, протипожежні заходи, конструкційні та архітектурні рішення. Зазвичай узгодження BIM-моделі для MEP є найскладнішою частиною роботи, але лише так можна гарантувати відсутність конфліктних позицій між розділами проєкту. Наші інженери мають багатий досвід узгодження BIM-моделей з використанням програмного забезпечення для BIM-моделювання, такого як «Revit» і «Navisworks».

BIM-послуги для MEP сприяють покращенню комунікації та співпраці та є дуже корисною для будівельної галузі методикою, яка допомагає виявляти проблеми заздалегідь. Ба більше, вони допомагають розкривати приховані проблеми та загалом планувати будівельні роботи. Вони дають змогу ідентифікувати та розв’язати проблему ще до початку будівництва, що без BIM було б надзвичайно складно зробити. Як постачальник BIM-послуг, ми добре усвідомлюємо важливість і переваги точного моделювання. Наша команда гарантує, що модель буде високодеталізованою, відповідатиме всім специфікаціям замовника (на етапах від LOD 300 до LOD 500) та міститиме всі частини: системи кондиціонування та опалення, механічні, електричні, водопровідно-каналізаційні системи, протипожежні заходи. Наша команда створює MEP-модель, яка може потім слугувати основою для робочих креслень і кількісних розрахунків. Точна та детальна MEP-модель допомагає замовникові краще зрозуміти загальне бачення проекту та приймати більш зважені рішення. А ще вона дає йому уявлення про узгодженість проекту та зв’язки між його частинами і дає змогу виявляти проблеми.

 

BIM-ПОСЛУГИ ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ І СИСТЕМ КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ
 • – Моделювання та узгодження механічних систем
 • – Моделювання та узгодження механічних систем
 • – Моделювання та узгодження комунікацій систем кондиціонування та опалення
 • – Випуск робочих креслень комунікацій систем кондиціонування та опалення
 • – Випуск робочих креслень механічних систем

 

BIM-ПОСЛУГИ ДЛЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ
 • – Моделювання та узгодження систем водовідведення
 • – Випуск робочих креслень систем водовідведення
 • – Креслення трубних вставок

 

BIM-ПОСЛУГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І ПРОТИПОЖЕЖНИХ СИСТЕМ
 • – BIM-моделювання електричних і протипожежних систем
 • – Узгодження BIM-моделей електричних і протипожежних систем
 • – Випуск робочих креслень електричних і протипожежних систем
 • – Створення сімейств «Revit» для електричних і протипожежних систем
 • – Випуск креслень електричної проводки

6. Консультування з питань BIM

Наша головна мета полягає у сприянні процесу впровадження технологій BIM з оптимальними витратами часу та коштів. Ми допомагаємо нашим замовникам залишатися в курсі найновіших технологій і розробок у сфері BIM — інформаційного моделювання будівель. Для того щоб уможливити це, ми налагодили стандартний процес консультування з питань BIM, врахувавши всі можливі обсяги проєктів та очікування від них. Наш консультативний підхід спрощує організаціям перехід від проєктування у САD до BIM-моделювання. Ми намагаємося підбирати для замовників найбільш підхожі інструменти та процеси з урахуванням їхніх ресурсів і наявних процесів, аби зробити такий перехід якомога швидшим.

 

АУДИТ BIM

Відповідність стандартам | Плани реалізації | Передові практики

 

РЕАЛІЗАЦІЯ BIM

Впровадження процесів | Налагодження робочих процесів | Допомога з проєктами | Створення шаблонів

 

СТВОРЕННЯ СІМЕЙСТВ «REVIT»

Архітектурні рішення | Конструкційні рішення | MEP | Кріплення | Компоненти — стіни, вікна, двері, перегородки

BIM сервіс